Prima pagină   »  Produse și servicii   »  Turism/trasee turistice

Turism/trasee turistice

   

Două trasee turistice:

1. Traseul turistic: Borogani – Tigheci – Baiuş – Sărata-Nouă – Cazangic.

2. Traseul turistic: Leova – Sărata – Rezeşi – Tomai.

1.Traseul turistic: Borogani – Tigheci – Baiuş – Sărata-Nouă – Cazangic.

Satul Borogani este unul dintre cele mai mari sate din raion.

În preajma casei de cultură există piatra funerară, unde sunt  înmormântaţi membrii familiei Danco ( preotul Danco, soţia şi fiica), originari din comuna Sălişte, judeţul Sibiu, datat din anul 1903.

În localul casei de cultură se află muzeul de istorie şi etnografie  - numărul total al pieselor de patrimoniul este de  980 exponate.  Anual muzeul este vizitat de 1560 de excursionişti. Este în colaborarea cu muzeul Astra, Sibiu. Se pot realiza excursii pe locurile turistice şi muzeele din împrejurimile Sibiului.

Tot în acest local, la etajul II, e amplasată şi casa mare, care dispune de o bogată colecţie de obiecte naţionale. Amenajarea localului este legată de tradiţiile şi obiceiurile satului.

Localitatea dispune de o biserică ce poartă numele „Sf. Voevozi Arhangheli Mihail şi Gavriil”. În anul 1990 a fost sfinţit locul şi pusă piatra de temelie de către mitropolitul Vladimir, cu participarea preoţilor din Republica Moldova. Biserica este construită după proiectul slavon, cu elemente naţionale şi cu o arhitectură romano-gotică. În localul biserici se află iconostasul nou, care este unic în partea de sud a  Moldovei.

Pe teritoriul satului se află monumentul în memoria ostaşilor căzuţi în al Doilea Război  Mondial.

Comuna Tigheci – localitatea se mărgineşte cu codrii Tigheciului.

În codrii Tigheciului există un loc numit „Cetăţuia Cociulia”, unde pe timpuri a existat cetatea geto - dacică.

Muzeul satului se află în incinta conacului boierului Buicliu ( începutul sec. XIX). Familia Buicliu este îngropată pe teritoriul bisericii, mormintele sunt îngrijite atât de locuitorii satului, cât şi de rudele lor, stabilite în Elveţia, SUA, Franţa.

Muzeul satului este vizitat anual de 1700 excursionişti, atât din ţară cât şi de peste hotare ( Elveţia, Franţa).

Muzeul are două compartimente de istorie şi etnografie, dispune de o bogată colecţie de obiecte vechi şi patrimoniul naţional. Aici se găseşte biserica cu hramul „Sf.Nicolae”, construită în anul 1990. În biserică există icoane de origine moldovenească, cu inscripţii vechi.

Pe teritoriul localităţii se află şi un monumentul în memoria ostaşilor căzuţi în Al Doilea Război Mondial.

Baiuş – localitatea se mărgineşte cu pădurea şi cu comuna Hîrtop.

În pădurea  Hîrtopului a funcţionat o tabără pentru copii. Tot în această pădure există mai multe poiene bogate în vegetaţie şi plante, care ar putea prezenta interes pentru turişti, ca popas  de odihnă.

Sărata-Nouă – dispune de o zona de odihnă „Casa vânătorului”, cu locuri de cazare pentru 10 persoane, loc de servire a mesei, terasă, pavilioane, centru de artizanat (prelucrarea în lemn, lozie ), crescătorie de mistreţi şi fazani.

Cazangic – pe traseu, în direcţia satului Cazangic, se află restaurantul „La Izvor”.

2.Traseul turistic: Leova – Sărata-Rezeşi – Tomai

Leova - oraşul este amplasat pe malul Prutului.

Leova adăposteşte monumentul de arheologie „Valul lui Troian”, cu lungimea de 1450 metri (pe teritoriul  oraşului) şi care se întinde şi prin localităţile Filipeni, Cupcui, Selişte, Troian,   Sărata-Nouă, Cîmpul Drept.

În preajma   oraşului se află zona „Buzgana”( Lebăda albă) creată în iunie 1998 prin  Legea  „Privind fondul ariilor naturale protejate de stat”. Aici cresc mai multe plante rare de luncă  protejate prin lege.

În oraş există cîteva monumente, cele mai de seamă fiind: Monumentul în Memoria Ostaşilor Căzuţi în Al Doilea Război Mondial, Vladimir Vatlin- primul tanchist care a eliberat oraşul, sculptura „Petru şi Ion Teodorovici,  bustul lui Mihai Eminescu şi Ştefan cel Mare.

Muzeul de istorie şi etnografie este vizitat anual de 7000 excursionişti, având un patrimoniu constituit din 10.555 obiecte expuse. Instituţia dispune de 2 săli expoziţionale:

1. Istoria raionului Leova.

2. Leova – contemporană.

Monument al naturii: Stejarul secular – ocrotit prin lege.

Cazare : la hotel, Întreprinderea Individuală Sergiu Timoş – 15 locuri.

Locuri de servire a mesei:  Întreprinderea Individuală „Cobzac”( cafenea-bar, saună), Restaurantul „Miraj”, Prut,  Întreprinderea Individuală „Vlah”, Pizza „Cassad”.

Locuri de petrecere a timpului liber: Discotecă în incinta restaurautului „Miraj”, Casa Raională de Cultură, terenuri de sport, Stadionul Orăşănesc, sala de sport a liceului  „Nicolae Spătaru” (Fitness-club), sală de antrenament „Judo”.

Sărata – Răzeşi – zona umedă „Lăpuşniţa” are o suprafaţă de 168 ha.

Terenul este gestionat de Întreprinderea de stat  pentru silvicultura Iargara .

Zona este împădurită, o parte din ea fiind acoperită cu apă, datorită râului „Lăpuşniţa” care, şerpuind se revarsă în râul Prut. Tocmai de aceea, se întîlnesc aici păsări, cum ar fi : raţe, lişiţe, cocostârcul.

În această zonă de odihnă, sunt amplasate colibe pentru adăpost, iar cei ce sunt pasionaţi de pescuit au acces liber .

Pe teritoriul satului Tomai se află biserica „Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil”, zidită în anul 1895 în stil rusesc. La construcţia bisericii au participat meşteri din Italia ( Acherman). În documente vechi se pomeneşte că o jumătate de  biserica era mănăstire.

Muzeul satului are un patrimoniul de 453 obiecte. Fiind amplasat în incinta primăriei, este vizitat anual de circa 2000 de excursionişti.

În centrul satului se găseşte monumentul în memoria ostaşilor căzuţi în Al Doilea Război Mondial.

Sărăţica-Nouă adăposteşte biserica cu hramul „Sf. Nicolae”, zidită în anul 1903 din lemn. Distrusă fiind în perioada sovietică, a fost reconstruită în anul 1995 cu ajutorul comunităţii. Biserica activează din anul 1996.

Pe teritoriul bisericii se găseşte „Izvorul minunilor”, a cărui apă se foloseşte la sfinţire. În fruntea bisericii se află părintele Gheorghi. Miercurea şi vinerea  se duc slujbe pentru oameni bolnavi. Pe teritoriul bisericii sunt locuri de cazare.