<![CDATA[ ]]> http://iargara.silvicultura.md/ 01.04.2023 ro http://iargara.silvicultura.md/ Copyright (c) 2023 http://iargara.silvicultura.md/Planul Anual Achiziții Publice pentru anul 2023 <![CDATA[Planul Anual Achiziții Publice pentru anul 2023 // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=432&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Planul-Anual-Achizitii-Publice-pentru-anul-2023/ 21.03.2023 12:43 Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă specialist securitatea și sănătatea în muncă.Documentele de participare la concurs se vor depune pînă la data de 20.03.2023 or. 17.00 la Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara " pe adresa :r-l Leova , or. Iargara , str. Ștefan Vodă 180, adresa e-mail intrep.silvica@mail.ru . Telefon de contact: Specialist resurse umane Juravliov Natalia tel:060667565. <![CDATA[Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă specialist securitatea și sănătatea în muncă.Documentele de participare la concurs se vor depune pînă la data de 20.03.2023 or. 17.00 la Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara " pe adresa :r-l Leova , or. Iargara , str. Ștefan Vodă 180, adresa e-mail intrep.silvica@mail.ru . Telefon de contact: Specialist resurse umane Juravliov Natalia tel:060667565. // Funcții vacante]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=431&t=/Anunturi/Functii-vacante/IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Iargara-anunta-concurs-pentru-functia-vacanta-specialist-securitatea-i-sanatatea-in-muncaDocumentele-de-participare-la-concurs-se-vor-depune-pina-la-data-de-20032023-or-1700-la-IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Iargara-pe-adresa-r-l-Leova-or-Iargara-str-tefan-Voda-180-adresa-e-mail-intrepsilvicamailru-Telefon-de-contact-Specialist-resurse-umane-Juravliov-Natalia-tel060667565/ 16.03.2023 13:17 Anunț privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2023 <![CDATA[Anunț privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2023 // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=430&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Anunt-privind-achizitionarea-produselor-petroliere-pentru-anul-2023/ 10.02.2023 08:39 Anunț de achiziționarea a tractoarelor și utilajelor agricole <![CDATA[Anunț de achiziționarea a tractoarelor și utilajelor agricole // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=429&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Anunt-de-achizitionarea-a-tractoarelor-i-utilajelor-agricole/ 02.02.2023 15:14 Planul de achiziții publice provizoriu pentru anul 2023 <![CDATA[Planul de achiziții publice provizoriu pentru anul 2023 // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=428&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Planul-de-achizitii-publice-provizoriu-pentru-anul-2023/ 18.01.2023 09:54 Cu privire la aprobarea valorificarii pomilor de iarna an 2022 <![CDATA[Cu privire la aprobarea valorificarii pomilor de iarna an 2022 // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=426&t=/Catalog-de-preturi/Cu-privire-la-aprobarea-valorificarii-pomilor-de-iarna-an-2022/ 14.12.2022 15:17 ordin cu privire la stabilirea prețurilor la puieți pentru comercializare <![CDATA[ordin cu privire la stabilirea prețurilor la puieți pentru comercializare // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=425&t=/Catalog-de-preturi/ordin-cu-privire-la-stabilirea-preturilor-la-puieti-pentru-comercializare/ 16.09.2022 11:53 Extras din catalog de prețuri din 11.07.2022 <![CDATA[Extras din catalog de prețuri din 11.07.2022 // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=423&t=/Catalog-de-preturi/Extras-din-catalog-de-preturi-din-11072022/ ]]> 15.07.2022 10:08 Catalog de prețuri din 11.07.2022 <![CDATA[Catalog de prețuri din 11.07.2022 // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=421&t=/Catalog-de-preturi/Catalog-de-preturi-din-11072022/ ]]> 12.07.2022 11:46 Ordin_nr_49_din_11.02.22_Cu_privire_la_aprobarea_Planului_de_integritate <![CDATA[Ordin_nr_49_din_11.02.22_Cu_privire_la_aprobarea_Planului_de_integritate // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=399&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr49din110222CuprivirelaaprobareaPlanuluideintegritate/ 17.03.2022 06:34 Ordin_nr._120_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etic_al_CA_si_CC <![CDATA[Ordin_nr._120_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etic_al_CA_si_CC // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=397&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr120din140421aprobareaCoduluideeticalCAsiCC/ 17.03.2022 06:33 Ordin_nr._121_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etica_si_conduita <![CDATA[Ordin_nr._121_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etica_si_conduita // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=398&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr121din140421aprobareaCoduluideeticasiconduita/ 17.03.2022 06:33 Ordin_nr._116_din_14.04.21_aprobarea_regulamentului_si_componentei_Comisiei_de_Cenzori <![CDATA[Ordin_nr._116_din_14.04.21_aprobarea_regulamentului_si_componentei_Comisiei_de_Cenzori // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=394&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr116din140421aprobarearegulamentuluisicomponenteiComisieideCenzori/ 17.03.2022 06:32 Ordin_nr._117_din_14.04.21_Politici_antifrauda_anticoruptie <![CDATA[Ordin_nr._117_din_14.04.21_Politici_antifrauda_anticoruptie // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=395&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr117din140421Politiciantifraudaanticoruptie/ 17.03.2022 06:32 Ordin_nr._118_din_14.04.2021_masuri_antifrauda <![CDATA[Ordin_nr._118_din_14.04.2021_masuri_antifrauda // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=396&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr118din14042021masuriantifrauda/ 17.03.2022 06:32 Ordin_nr._110_din_06.04.21_aprobarea_Regulamentului_regimul_juridic_al_cadourilor <![CDATA[Ordin_nr._110_din_06.04.21_aprobarea_Regulamentului_regimul_juridic_al_cadourilor // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=393&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr110din060421aprobareaRegulamentuluiregimuljuridicalcadourilor/ 17.03.2022 06:31 Ordin_125_din_16.04.21modificarea_componentei_comisiei_de_cenzori_202 <![CDATA[Ordin_125_din_16.04.21modificarea_componentei_comisiei_de_cenzori_202 // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=390&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordin125din160421modificareacomponenteicomisieidecenzori202/ 17.03.2022 06:30 Ordin_Masuri_antifrauda <![CDATA[Ordin_Masuri_antifrauda // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=391&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/OrdinMasuriantifrauda/ 17.03.2022 06:30 ordin_nr._106_din_06.04.21_aprobarea_Regulament_evidenta_cazurilor_influetnta_necorespunzatoare_2021 <![CDATA[ordin_nr._106_din_06.04.21_aprobarea_Regulament_evidenta_cazurilor_influetnta_necorespunzatoare_2021 // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=392&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/ordinnr106din060421aprobareaRegulamentevidentacazurilorinfluetntanecorespunzatoare2021/ 17.03.2022 06:30 ord._108_din_06.04.21 <![CDATA[ord._108_din_06.04.21 // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=389&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/ord108din060421/ 17.03.2022 06:29 Ord.359_din_29.10.20_aprobarea_Plan_de_integritate <![CDATA[Ord.359_din_29.10.20_aprobarea_Plan_de_integritate // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=388&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ord359din291020aprobareaPlandeintegritate/ 17.03.2022 06:24 Cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2021 a Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” <![CDATA[Cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2021 a Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=401&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Cu-privire-la-desfaurarea-concursului-de-selectare-a-companiei-pentru-auditarea-situatiei-financiare-pentru-anul-2021-a-IS-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Iargara/ 14.03.2022 09:11 Informaţia vizind planificarea lucrărilor silvice trimestru I anul 2022 din cadrul Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” <![CDATA[ Informaţia vizind planificarea lucrărilor silvice trimestru I anul 2022 din cadrul Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” // Comunicate]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=386&t=/Comunicare/Comunicate/Informatia-vizind-planificarea-lucrarilor-silvice-trimestru-I-anul-2022-din-cadrul-IS-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Iargara/ 22.02.2022 08:16 Achiziționarea produselor petroliere pe anul 2022 <![CDATA[Achiziționarea produselor petroliere pe anul 2022 // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=373&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Achizitionarea-produselor-petroliere-pe-anul-2022/ 27.01.2022 11:30 Funcții vacante din cadrul Întreprinderii de Stat ” Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” luna aprilie 2022 <![CDATA[Funcții vacante din cadrul Întreprinderii de Stat ” Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” luna aprilie 2022 // Funcții vacante]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=371&t=/Anunturi/Functii-vacante/Functii-vacante-din-cadrul-Intreprinderii-de-Stat-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Iargara-luna-aprilie-2022/   Funcții vacante       Contacte: rl. Leova or. Iargara str. ]]> 28.12.2021 16:17 Ordin cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în cadrul ramurii silvice <![CDATA[Ordin cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în cadrul ramurii silvice // Comunicate]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=368&t=/Comunicare/Comunicate/Ordin-cu-privire-la-unele-actiuni-de-prevenire-i-combatere-a-fenomenului-colectarilor-platilor-informale-in-cadrul-ramurii-silvice/ 22.06.2020 07:40 Ziua Națională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră" <![CDATA[Ziua Națională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră" // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=367&t=/Comunicare/Noutati/Ziua-Nationala-de-Inverzire-a-Plaiului-Un-arbore-pentru-dainuirea-noastra/ 28.10.2019 10:47 Ziua Internaţională a Pădurilor 21 martie 2019, ediția 2019 " Pădurea și educația” <![CDATA[Ziua Internaţională a Pădurilor 21 martie 2019, ediția 2019 " Pădurea și educația” // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=362&t=/Comunicare/Noutati/Ziua-Internationala-a-Padurilor-21-martie-2019-editia-2019-Padurea-i-educatia/ 21.03.2019 10:41 Anunț <![CDATA[Anunț // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=361&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Anunt/ 06.02.2019 08:22 Anunț ! <![CDATA[Anunț ! // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=360&t=/Comunicare/Noutati/Anunt/ 04.12.2018 11:54