<![CDATA[ ]]> http://iargara.silvicultura.md/ 17.04.2024 ro http://iargara.silvicultura.md/ Copyright (c) 2024 http://iargara.silvicultura.md/ANUNȚ pentru ocuparea postului vacant de Maistru silvic în ocol silvic Băiuș al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ” <![CDATA[ANUNȚ pentru ocuparea postului vacant de Maistru silvic în ocol silvic Băiuș al Întreprinderii de Stat „Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ” // Funcții vacante]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=461&t=/Anunturi/Functii-vacante/ANUNpentru-ocuparea-postului-vacant-deMaistru-silvic-in-ocol-silvic-BaiualIntreprinderii-de-Stat-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Iargara/ 16.04.2024 06:37 Catalogul de prețuri din 01.04.2024 <![CDATA[Catalogul de prețuri din 01.04.2024 // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=460&t=/Catalog-de-preturi/Catalogul-de-preturi-din-01042024/ 05.04.2024 09:25 Regulamentul Consiliului de Administrație <![CDATA[Regulamentul Consiliului de Administrație // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=456&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Regulamentul-Consiliului-de-Administratie/ 29.02.2024 12:35 Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă jurist <![CDATA[Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă jurist // Funcții vacante]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=453&t=/Anunturi/Functii-vacante/IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Iargara-anunta-concurs-pentru-functia-vacanta-jurist/ 14.02.2024 14:31 Planul Anual Achiziții Publice pentru anul 2024 <![CDATA[Planul Anual Achiziții Publice pentru anul 2024 // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=452&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Planul-Anual-Achizitii-Publice-pentru-anul-2024/ 14.02.2024 09:43 ANUNȚ REPETAT Desfășurarea concursului de selectare a companiei de audit <![CDATA[ANUNȚ REPETAT Desfășurarea concursului de selectare a companiei de audit // Licitații publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=126&id=451&t=/Anunturi/Licitatii-publice/ANUN-REPETAT-Desfaurarea-concursului-de-selectare-a-companiei-de-audit/ 19.12.2023 11:30 Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă șef adjunct ocol silvic Baiuș <![CDATA[Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă șef adjunct ocol silvic Baiuș // Funcții vacante]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=450&t=/Anunturi/Functii-vacante/IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Iargara-anunta-concurs-pentru-functia-vacanta-ef-adjunct-ocol-silvic-Baiu/ 20.11.2023 06:21 Desfășurarea concursului de selectare a companiei de audit <![CDATA[Desfășurarea concursului de selectare a companiei de audit // Licitații publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=126&id=449&t=/Anunturi/Licitatii-publice/Desfaurarea-concursului-de-selectare-a-companiei-de-audit/ 14.11.2023 12:01 Generaţia pădurii <![CDATA[Generaţia pădurii // Comunicate]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=448&t=/Comunicare/Comunicate/Generatia-padurii/ 13.11.2023 13:21 ZIUA MONDIALĂ A CURĂȚENIEI 2023 <![CDATA[ZIUA MONDIALĂ A CURĂȚENIEI 2023 // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=447&t=/Comunicare/Noutati/ZIUA-MONDIALA-A-CURAENIEI-2023/ Pe data de 09.09.2023 , toți angajații serviciului silvic  al Î.S „ Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ” au participat activ la acțiunile de salubrizare a sectoarelor din cadrul fondului forestier  care se desfășoară în cadrul campaniei ZIUA MONDIALĂ A CURĂȚENIEI ]]> 18.09.2023 12:23 Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă maistru pădurar ocolul silvic Leova <![CDATA[Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă maistru pădurar ocolul silvic Leova // Funcții vacante]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=446&t=/Anunturi/Functii-vacante/IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Iargara-anunta-concurs-pentru-functia-vacanta-maistru-padurar-ocolul-silvic-Leova/ 19.06.2023 13:23 Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcțiile vacante : șef adjunct ocol silvic Baiuș și maistru pădurar ocol silvic Leova (2 funcții) .Documentele de participare la concurs se vor depune pînă la data de 31.05.2023 or. 17.00 la Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara " pe adresa :r-l Leova , or. Iargara , str. Ștefan Vodă 180, adresa e-mail intrep.silvica@mail.ru . Telefon de contact: Specialist resurse umane Juravliov Natalia tel:060667565. <![CDATA[Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcțiile vacante : șef adjunct ocol silvic Baiuș și maistru pădurar ocol silvic Leova (2 funcții) .Documentele de participare la concurs se vor depune pînă la data de 31.05.2023 or. 17.00 la Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara " pe adresa :r-l Leova , or. Iargara , str. Ștefan Vodă 180, adresa e-mail intrep.silvica@mail.ru . Telefon de contact: Specialist resurse umane Juravliov Natalia tel:060667565. // Funcții vacante]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=444&t=/Anunturi/Functii-vacante/IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Iargara-anunta-concurs-pentru-functiile-vacante-ef-adjunct-ocol-silvic-Baiu-i-maistru-padurar-ocol-silvic-Leova-2-functii-Documentele-de-participare-la-concurs-se-vor-depune-pina-la-data-de-31052023-or-1700-la-IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Iargara-pe-adresa-r-l-Leova-or-Iargara-str-tefan-Voda-180-adresa-e-mail-intrepsilvicamailru-Telefon-de-contact-Specialist-resurse-umane-Juravliov-Natalia-tel060667565/ 16.05.2023 11:42 Instruirea personalului serviciului silvic în domeniul securitatea și sănătatea în muncă <![CDATA[Instruirea personalului serviciului silvic în domeniul securitatea și sănătatea în muncă // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=443&t=/Comunicare/Noutati/Instruirea-personalului-serviciului-silvic-in-domeniul-securitatea-i-sanatatea-in-munca/  În scop reîmprospătărea  și actualizarea  cunoștințelor în domeniul SSM , la data de 16.05.2023 , în incinta sediului central a avut loc instruirea  periodică  a personalului serviciului silvic  în domeniul securitatea  și sănătatea   în muncă.]]> 16.05.2023 11:04 Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă contabil ocolul silvic Băiuș .Documentele de participare la concurs se vor depune pînă la data de 28.04.2023 or. 17.00 la Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara " pe adresa :r-l Leova , or. Iargara , str. Ștefan Vodă 180, adresa e-mail intrep.silvica@mail.ru . Telefon de contact: Specialist resurse umane Juravliov Natalia tel:060667565. <![CDATA[Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă contabil ocolul silvic Băiuș .Documentele de participare la concurs se vor depune pînă la data de 28.04.2023 or. 17.00 la Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara " pe adresa :r-l Leova , or. Iargara , str. Ștefan Vodă 180, adresa e-mail intrep.silvica@mail.ru . Telefon de contact: Specialist resurse umane Juravliov Natalia tel:060667565. // Funcții vacante]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=438&t=/Anunturi/Functii-vacante/IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Iargara-anunta-concurs-pentru-functia-vacanta-contabil-ocolul-silvic-Baiu-Documentele-de-participare-la-concurs-se-vor-depune-pina-la-data-de-28042023-or-1700-la-IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Iargara-pe-adresa-r-l-Leova-or-Iargara-str-tefan-Voda-180-adresa-e-mail-intrepsilvicamailru-Telefon-de-contact-Specialist-resurse-umane-Juravliov-Natalia-tel060667565/ 25.04.2023 15:30 Informaţia vizind planificarea lucrărilor silvice pe trimestru I anul 2023 din cadrul Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” <![CDATA[Informaţia vizind planificarea lucrărilor silvice pe trimestru I anul 2023 din cadrul Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” // Comunicate]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=437&t=/Comunicare/Comunicate/Informatia-vizind-planificarea-lucrarilor-silvice-pe-trimestru-I-anul-2023-din-cadrul-IS-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Iargara/ 25.04.2023 08:34 Acțiunile de plantare și salubrizare a fondului forestier în cadrul Î.S „ Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ” <![CDATA[Acțiunile de plantare și salubrizare a fondului forestier în cadrul Î.S „ Întreprinderea pentru silvicultură Iargara ” // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=436&t=/Comunicare/Noutati/Actiunile-de-plantare-i-salubrizare-a-fondului-forestier-in-cadrul-IS-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Iargara/ În perioada desfășurării Campaniilor  de primăvară  an 2023 ,  în conformitate cu ordinele a Agenției „ Moldsilva ” nr. 66 din 03.03.2023 ,  nr. 70 din 10.03.2023  și nr . 74 din 14.03.2023 în cadrul  Î.S „ Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”s- au  organizat  diferite activități : cu referință la  salubrizarea  sectoarelor din  fond forestier  proprietate publică a statului cu genericul „ O PĂDURE MERITĂ SĂ FIE CUNOSCUTĂ -CURATĂ  ȘI ÎNGRIJITĂ” ,  lucrările  de regenerare din primăvara 2023 și  a celor ]]> 21.04.2023 17:17 Planul Anual Achiziții Publice pentru anul 2023 <![CDATA[Planul Anual Achiziții Publice pentru anul 2023 // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=432&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Planul-Anual-Achizitii-Publice-pentru-anul-2023/ 21.03.2023 12:43 Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă specialist securitatea și sănătatea în muncă.Documentele de participare la concurs se vor depune pînă la data de 20.03.2023 or. 17.00 la Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara " pe adresa :r-l Leova , or. Iargara , str. Ștefan Vodă 180, adresa e-mail intrep.silvica@mail.ru . Telefon de contact: Specialist resurse umane Juravliov Natalia tel:060667565. <![CDATA[Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara ” anunță concurs pentru funcția vacantă specialist securitatea și sănătatea în muncă.Documentele de participare la concurs se vor depune pînă la data de 20.03.2023 or. 17.00 la Î.S "Întreprinderea pentru Silvicultură Iargara " pe adresa :r-l Leova , or. Iargara , str. Ștefan Vodă 180, adresa e-mail intrep.silvica@mail.ru . Telefon de contact: Specialist resurse umane Juravliov Natalia tel:060667565. // Funcții vacante]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=431&t=/Anunturi/Functii-vacante/IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Iargara-anunta-concurs-pentru-functia-vacanta-specialist-securitatea-i-sanatatea-in-muncaDocumentele-de-participare-la-concurs-se-vor-depune-pina-la-data-de-20032023-or-1700-la-IS-Intreprinderea-pentru-Silvicultura-Iargara-pe-adresa-r-l-Leova-or-Iargara-str-tefan-Voda-180-adresa-e-mail-intrepsilvicamailru-Telefon-de-contact-Specialist-resurse-umane-Juravliov-Natalia-tel060667565/ 16.03.2023 13:17 Anunț privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2023 <![CDATA[Anunț privind achiziționarea produselor petroliere pentru anul 2023 // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=430&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Anunt-privind-achizitionarea-produselor-petroliere-pentru-anul-2023/ 10.02.2023 08:39 Anunț de achiziționarea a tractoarelor și utilajelor agricole <![CDATA[Anunț de achiziționarea a tractoarelor și utilajelor agricole // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=429&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Anunt-de-achizitionarea-a-tractoarelor-i-utilajelor-agricole/ 02.02.2023 15:14 Planul de achiziții publice provizoriu pentru anul 2023 <![CDATA[Planul de achiziții publice provizoriu pentru anul 2023 // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=428&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Planul-de-achizitii-publice-provizoriu-pentru-anul-2023/ 18.01.2023 09:54 Cu privire la aprobarea valorificarii pomilor de iarna an 2022 <![CDATA[Cu privire la aprobarea valorificarii pomilor de iarna an 2022 // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=426&t=/Catalog-de-preturi/Cu-privire-la-aprobarea-valorificarii-pomilor-de-iarna-an-2022/ 14.12.2022 15:17 ordin cu privire la stabilirea prețurilor la puieți pentru comercializare <![CDATA[ordin cu privire la stabilirea prețurilor la puieți pentru comercializare // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=425&t=/Catalog-de-preturi/ordin-cu-privire-la-stabilirea-preturilor-la-puieti-pentru-comercializare/ 16.09.2022 11:53 Extras din catalog de prețuri din 11.07.2022 <![CDATA[Extras din catalog de prețuri din 11.07.2022 // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=423&t=/Catalog-de-preturi/Extras-din-catalog-de-preturi-din-11072022/ ]]> 15.07.2022 10:08 Catalog de prețuri din 11.07.2022 <![CDATA[Catalog de prețuri din 11.07.2022 // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=421&t=/Catalog-de-preturi/Catalog-de-preturi-din-11072022/ ]]> 12.07.2022 11:46 Ordin_nr_49_din_11.02.22_Cu_privire_la_aprobarea_Planului_de_integritate <![CDATA[Ordin_nr_49_din_11.02.22_Cu_privire_la_aprobarea_Planului_de_integritate // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=399&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr49din110222CuprivirelaaprobareaPlanuluideintegritate/ 17.03.2022 06:34 Ordin_nr._120_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etic_al_CA_si_CC <![CDATA[Ordin_nr._120_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etic_al_CA_si_CC // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=397&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr120din140421aprobareaCoduluideeticalCAsiCC/ 17.03.2022 06:33 Ordin_nr._121_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etica_si_conduita <![CDATA[Ordin_nr._121_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etica_si_conduita // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=398&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr121din140421aprobareaCoduluideeticasiconduita/ 17.03.2022 06:33 Ordin_nr._116_din_14.04.21_aprobarea_regulamentului_si_componentei_Comisiei_de_Cenzori <![CDATA[Ordin_nr._116_din_14.04.21_aprobarea_regulamentului_si_componentei_Comisiei_de_Cenzori // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=394&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr116din140421aprobarearegulamentuluisicomponenteiComisieideCenzori/ 17.03.2022 06:32 Ordin_nr._117_din_14.04.21_Politici_antifrauda_anticoruptie <![CDATA[Ordin_nr._117_din_14.04.21_Politici_antifrauda_anticoruptie // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=395&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr117din140421Politiciantifraudaanticoruptie/ 17.03.2022 06:32