<![CDATA[ ]]> http://iargara.silvicultura.md/ 07.10.2022 ro http://iargara.silvicultura.md/ Copyright (c) 2022 http://iargara.silvicultura.md/ordin cu privire la stabilirea prețurilor la puieți pentru comercializare <![CDATA[ordin cu privire la stabilirea prețurilor la puieți pentru comercializare // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=425&t=/Catalog-de-preturi/ordin-cu-privire-la-stabilirea-preturilor-la-puieti-pentru-comercializare/ 16.09.2022 11:53 Extras din catalog de prețuri din 11.07.2022 <![CDATA[Extras din catalog de prețuri din 11.07.2022 // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=423&t=/Catalog-de-preturi/Extras-din-catalog-de-preturi-din-11072022/ ]]> 15.07.2022 10:08 Catalog de prețuri din 11.07.2022 <![CDATA[Catalog de prețuri din 11.07.2022 // Catalog de prețuri]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=168&id=421&t=/Catalog-de-preturi/Catalog-de-preturi-din-11072022/ ]]> 12.07.2022 11:46 Cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2021 a Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” <![CDATA[Cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2021 a Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=401&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Cu-privire-la-desfaurarea-concursului-de-selectare-a-companiei-pentru-auditarea-situatiei-financiare-pentru-anul-2021-a-IS-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Iargara/ 22.03.2022 06:37 Ordin_nr_49_din_11.02.22_Cu_privire_la_aprobarea_Planului_de_integritate <![CDATA[Ordin_nr_49_din_11.02.22_Cu_privire_la_aprobarea_Planului_de_integritate // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=399&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr49din110222CuprivirelaaprobareaPlanuluideintegritate/ 17.03.2022 06:34 Ordin_nr._120_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etic_al_CA_si_CC <![CDATA[Ordin_nr._120_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etic_al_CA_si_CC // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=397&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr120din140421aprobareaCoduluideeticalCAsiCC/ 17.03.2022 06:33 Ordin_nr._121_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etica_si_conduita <![CDATA[Ordin_nr._121_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etica_si_conduita // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=398&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr121din140421aprobareaCoduluideeticasiconduita/ 17.03.2022 06:33 Ordin_nr._116_din_14.04.21_aprobarea_regulamentului_si_componentei_Comisiei_de_Cenzori <![CDATA[Ordin_nr._116_din_14.04.21_aprobarea_regulamentului_si_componentei_Comisiei_de_Cenzori // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=394&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr116din140421aprobarearegulamentuluisicomponenteiComisieideCenzori/ 17.03.2022 06:32 Ordin_nr._117_din_14.04.21_Politici_antifrauda_anticoruptie <![CDATA[Ordin_nr._117_din_14.04.21_Politici_antifrauda_anticoruptie // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=395&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr117din140421Politiciantifraudaanticoruptie/ 17.03.2022 06:32 Ordin_nr._118_din_14.04.2021_masuri_antifrauda <![CDATA[Ordin_nr._118_din_14.04.2021_masuri_antifrauda // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=396&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr118din14042021masuriantifrauda/ 17.03.2022 06:32 Ordin_nr._110_din_06.04.21_aprobarea_Regulamentului_regimul_juridic_al_cadourilor <![CDATA[Ordin_nr._110_din_06.04.21_aprobarea_Regulamentului_regimul_juridic_al_cadourilor // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=393&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr110din060421aprobareaRegulamentuluiregimuljuridicalcadourilor/ 17.03.2022 06:31 Ordin_125_din_16.04.21modificarea_componentei_comisiei_de_cenzori_202 <![CDATA[Ordin_125_din_16.04.21modificarea_componentei_comisiei_de_cenzori_202 // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=390&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordin125din160421modificareacomponenteicomisieidecenzori202/ 17.03.2022 06:30 Ordin_Masuri_antifrauda <![CDATA[Ordin_Masuri_antifrauda // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=391&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/OrdinMasuriantifrauda/ 17.03.2022 06:30 ordin_nr._106_din_06.04.21_aprobarea_Regulament_evidenta_cazurilor_influetnta_necorespunzatoare_2021 <![CDATA[ordin_nr._106_din_06.04.21_aprobarea_Regulament_evidenta_cazurilor_influetnta_necorespunzatoare_2021 // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=392&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/ordinnr106din060421aprobareaRegulamentevidentacazurilorinfluetntanecorespunzatoare2021/ 17.03.2022 06:30 ord._108_din_06.04.21 <![CDATA[ord._108_din_06.04.21 // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=389&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/ord108din060421/ 17.03.2022 06:29 Ord.359_din_29.10.20_aprobarea_Plan_de_integritate <![CDATA[Ord.359_din_29.10.20_aprobarea_Plan_de_integritate // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=388&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ord359din291020aprobareaPlandeintegritate/ 17.03.2022 06:24 Informaţia vizind planificarea lucrărilor silvice trimestru I anul 2022 din cadrul Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” <![CDATA[ Informaţia vizind planificarea lucrărilor silvice trimestru I anul 2022 din cadrul Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” // Comunicate]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=386&t=/Comunicare/Comunicate/Informatia-vizind-planificarea-lucrarilor-silvice-trimestru-I-anul-2022-din-cadrul-IS-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Iargara/ 22.02.2022 08:16 Achiziționarea produselor petroliere pe anul 2022 <![CDATA[Achiziționarea produselor petroliere pe anul 2022 // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=373&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Achizitionarea-produselor-petroliere-pe-anul-2022/ 27.01.2022 11:30 Planul Anual Achizitii Publice ale Întreprinderii de Stat ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” pentru anul 2022 <![CDATA[Planul Anual Achizitii Publice ale Întreprinderii de Stat ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” pentru anul 2022 // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=372&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Planul-Anual-Achizitii-Publice-ale-Intreprinderii-de-Stat-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Iargara-pentru-anul-2022/ Planul_achizitii_pentru_anul_20222.pdf]]> 27.01.2022 08:16 Funcții vacante din cadrul Întreprinderii de Stat ” Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” luna aprilie 2022 <![CDATA[Funcții vacante din cadrul Întreprinderii de Stat ” Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” luna aprilie 2022 // Funcții vacante]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=127&id=371&t=/Anunturi/Functii-vacante/Functii-vacante-din-cadrul-Intreprinderii-de-Stat-Intreprinderea-pentru-silvicultura-Iargara-luna-aprilie-2022/   Funcții vacante       Contacte: rl. Leova or. Iargara str. ]]> 28.12.2021 16:17 Ordin cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în cadrul ramurii silvice <![CDATA[Ordin cu privire la unele acțiuni de prevenire și combatere a fenomenului colectărilor plăților informale în cadrul ramurii silvice // Comunicate]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=119&id=368&t=/Comunicare/Comunicate/Ordin-cu-privire-la-unele-actiuni-de-prevenire-i-combatere-a-fenomenului-colectarilor-platilor-informale-in-cadrul-ramurii-silvice/ 22.06.2020 07:40 Ziua Națională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră" <![CDATA[Ziua Națională de Înverzire a Plaiului „Un arbore pentru dăinuirea noastră" // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=367&t=/Comunicare/Noutati/Ziua-Nationala-de-Inverzire-a-Plaiului-Un-arbore-pentru-dainuirea-noastra/ 28.10.2019 10:47 Ziua Internaţională a Pădurilor 21 martie 2019, ediția 2019 " Pădurea și educația” <![CDATA[Ziua Internaţională a Pădurilor 21 martie 2019, ediția 2019 " Pădurea și educația” // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=362&t=/Comunicare/Noutati/Ziua-Internationala-a-Padurilor-21-martie-2019-editia-2019-Padurea-i-educatia/ 21.03.2019 10:41 Anunț <![CDATA[Anunț // Achiziții publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=128&id=361&t=/Anunturi/Achizitii-publice/Anunt/ 06.02.2019 08:22 Anunț ! <![CDATA[Anunț ! // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=360&t=/Comunicare/Noutati/Anunt/ 04.12.2018 11:54 "Ziua Internaţională a Pădurilor" <![CDATA["Ziua Internaţională a Pădurilor" // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=357&t=/Comunicare/Noutati/Ziua-Internationala-a-Padurilor/ 21.03.2018 14:11 Ziua Națională de Înverzire a Plaiului "Un arbore pentru dăinuirea noastră" <![CDATA[Ziua Națională de Înverzire a Plaiului "Un arbore pentru dăinuirea noastră" // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=356&t=/Comunicare/Noutati/Ziua-Nationala-de-Inverzire-a-Plaiului-Un-arbore-pentru-dainuirea-noastra/ 24.10.2017 10:03 Rezultatele licitației forestieră din data de 18.10.2017 <![CDATA[Rezultatele licitației forestieră din data de 18.10.2017 // Licitații publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=126&id=354&t=/Anunturi/Licitatii-publice/Rezultatele-licitatiei-forestiera-din-data-de-18102017/ 19.10.2017 13:42 ANUNȚ privind desfășurarea licitației forestiere <![CDATA[ANUNȚ privind desfășurarea licitației forestiere // Licitații publice]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=126&id=353&t=/Anunturi/Licitatii-publice/ANUN-privind-desfaurarea-licitatiei-forestiere/ 26.09.2017 09:51 ”Ziua lucrătorului din silvicultură ” <![CDATA[”Ziua lucrătorului din silvicultură ” // Noutăți]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=120&id=352&t=/Comunicare/Noutati/Ziua-lucratorului-din-silvicultura/ 18.09.2017 15:16