Prima pagină   »  Despre noi   »  Istoria

Istoria

   

 

Întreprinderea de Stat "Întreprinderea pentru Silvicultura Iargara" a fost infiintata in 1947, este o subdiviziune a Agenţiei "Moldsilva" - autoritate publică central în domeniul silviculturii, care exercită funcţii de promovare a politicii de stat în domeniul forestier.

 Este situata in partea de Sud - Vest a Republicii Moldova pe teritoriul raioanelor administrative: Leova, Cantemir si Basarabeasca, pe o intindere de la Nord la Sud - 72 km, iar de la Vest la Est - 63 km.       Suprafata Î.S "Întreprinderea pentru silvicultură Iargara" conform evidentei cadastrale la data de 01.01.2019 este de 12042.3 ha, formata din 3 ocoale silvice. 

-          ocolul silvic Leova - 6089.3 ha

-          ocolul silvic Baius - 4170.0 ha

-          ocolul silvic Basarabeasca - 1783.0 ha,

 În perioada anilor 2002 - 2008; 2017  s-a plantat   cadrul  proiectelor pe terenuri degradate a primăriilor din rl. Leova și Basrabeasca care au fost transferate în stare de masiv  :                           

 Conservarea solurilor in Moldova  ( PCSM) -  1502.4 ha

 Dezvoltarea sectorului forestier comunal ( PDSFC )  -1063.8 ha;

 Extinderea fondului forestier prin împadurirea terenurilor degradate  ( FEN 5401) - 171 ha.

După multiplele reorganizări la  data 02.03. anul 2010 ( HG RM nr. 150) întreprinderea silvică obţine statut de întreprindere de stat pentru silvicultura  în  subordinea Agenţiei „Moldsilva".

Toate redenumirile, care au survenit în activitatea întreprinderii, au păstrat funcţiile de bază şi management forestier în cadrul întreprinderii. Întreaga activitate se desfasoara în conformitate cu legislatiile în vigoare, manifestind o atitudine de maxima responsabilitate în relațiile cu investitorii, salariații  și  clienții.                                                                                                                           

 Activitatea operaționala a întreprinderii  înclude doua tipuri de activitați:  activitați în silvicultura care la rîndul  sau   înclud  activitați de  amenajare a padurilor,monitoring forestier, lucrari știintifice în silvicultura, asigurarea regimului în arii protejate, lucrari de paza si protecție a pădurii, gospodariei cinegetice,regenerare a pădurii, creșterii materialului săditor, lucrari silvice , prestarea diferitor servicii,  și activitatea  auxiliar industriala,  care înclude în sine producerea produselor de la prelucrarea lemnului și recoltarea pomușoarelor de pădure  și plante medicinale.

Genul principal de activitate reprezinta silvicultura  cu cota predominanta de 72 % în totalul vinzarilor.

Veniturile principale sînt înregistrate de la comercializarea masei lemnoase cu cota predominanta de 70.4% în totalul vinzărilor. Ponderea veniturilor de la alte realizari este  urmatoarea:   producției  din activitatea  auxiliar  industriala  - 28 %.material saditor -  0.7 %; servicii prestate -  0.9 %.

            Întreprinderea gestionează o suprafață de 12042 ha, a   fondului forestier de stat  și 2566.2 ha  de culturi silvice     deja transferate în stare de masiv,  plantate în cadrul proiectelor nominalizate .                                                   

  Personalul întreprinderii constituie  în mediu  155 persoane - salariați permanenți, inclusiv:  serviciul silvic   51 persoane ( studii superioare 18 pers, medii speciale -8 pers ,  padurari,iegheri - studii superioare 3 pers, medii speciale -8 pers) , muncitori - 94 persoane,   și circa 25-30 in mediu  lucrători  sezonieri; 3 ocoale silvice (Baius , Basarabeasca , Leova), pepeniera silvica cu suprafața  de 67 ha,  secție de prelucrare a lemnului cu o capacitate de prelucrare a masei lemnoase - 5000 m3 ;

 

       În anul 2018 întreprinderea a obținut venituri din vânzări în sumă totală de 16983.1m.lei .

Conform dării de seamă privind îndeplinirea planului de producere în silvicultură au fost îndepliniți toți indicii planificați.                                                                                                                                                   

Pe compartimentul   Lucrari de paza si protectie a padurilor  s-au valorificat  3470.3 mii lei pentru îndeplinirea indicilor  preconizati.

La compartimentul „ Regenerarea pădurii „

   S-au efectuat lucrari de:

-regenerarea artificiala prin sadire  in volum de 71 ha

-ajutorare a  regenerarii naturale în volum de 185 ha

-îngrijirea culturilor silvice la o singură executare în volum de 356 ha

-completări culturi silvice 160 ha                                                                                                                              

-pregătirea solului in  fondului forestier destinate împăduririi a fost îndeplinit  în volum de 86 ha

-defrișarea suprafeților  - 1 ha

-curațirea suprafeților în volum de 5 ha.

-A fost semănat în pepenieră  silvica  2,5ha semințe de arbori și arbuști,  și crescut puieți  de diferite specii în volum de  2318 mii.buc.

 -Plantat școli în pepeniera  pe o suprafață de 2.35 ha, cu  65.0 mii buc. de puieți și butași.

 În compartimentul „ Lucrari silvice „ a fost efectuat :

 lucrari de ingrijire  a padurii pe o suprafata de 775 ha  si recoltata masa lemnoasa in volum de 3273 m3  ,

taieri de conservare a padurii  pe o suprafata de  222 ha  si recoltat  19254 m3  masa lemnoasa.

De sectia de prelucrae a lemnului (activitatea  auxiliar industriala)  in perioada de gestiune  a fost prelucrata masa lemnoasa in volum de 2200.4  m3  lemn rotund, si confectionate  diferite produse  si obiecte de timplarie destinate satisfacerii necesitatilor economiei nationale cit si a populatiei.

 

În activitatea  auxiliar industriala s-a efectuat un volum  de producere  in preturi curente de 5326.2 m.lei .

În deosebi s-a confectionat  tarusi prizmatici specie salcim  -532.2 m3;araci tiviti -110 m3,    cherestea - 52 m3; stilpi pentru vița de vie -156.4 m3;  sipca - 183.5 m3, în jur de 914 obiecte de timplarie,   s.a.

 

În rezultat, întreprinderea  a obținut  profit  net în sumă de 722.6 mii lei, dintre care au fost transferate în bugetul de stat 25% în sumă de 180.6 mii lei, si repartizat   in scopuri de producere  - 505.8 mii lei,   alte scopuri  filantropice  -  36.1 mii lei .

Tot odata din rezerva  destinata  dezvoltarii  productiei   in anul 2019  s-a procurat  un  motostivuitor KOMATSU  FG15LC -17  in suma de 111.6 mii lei   si  2 automobile de serviciu marca  Niva  LADA  212140  in  suma  de 348 mii lei.

Colectivul Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”  pentru rezultatele obținute  în anul 2018, a ocupat  locul II la nominația ” Cel mai bun antreprenor în sfera de producție ” 

 În anul 2019 (I trimestru ) întreprinderea a obținut venituri din vânzări în sumă totală de 5663.4 mii lei.

Conform dării de seamă privind îndeplinirea planului de producere în silvicultură au fost îndepliniți toți indicii planificați, la unele compartimente și supra îndepliniți (plantarea culturilor silvice + 5,0 ha; pregatirea solului in fond forestier destinat impaduririi + 27,0 ha).

În fondul forestier,  pentr anul 2019, sunt planificate lucrări de îngrijire și conducere a arboretelor și tratamente silvice pe o suprafață de 904 ha, cu un volum total al masei lemnoase spre recoltare de 19340 m3.

       În perioada anilor 2008 -2015, în fondul forestier gestionat de întreprindere sau creat culturi silvice pe o suprafata de 239 ha, majoritatea culturilor silvice create  vor fi transferate în stare de masiv  - 100 ha în toamna anului current.

În rezultatul efectuarii lucrarilor de ingrijire a padurii din volumul de ajutorare regenerarii naturale au ramas netransferate în stare de masiv 274 ha  din anii 2017 -2018  .

 În toamna anului 2019 conform tehnologiei regenerarii  padurii v-or fi transferate în stare de masiv.

 

În baza evaluării efectuate în luna februarie-martie 2019, efectivul de animale din fondul forestier gestionat de întreprindere constituie:        

-            căprior             115 exemplare

-            mistreț             99 exemplare

-            vulpi               151 exemplare

-            iepuri              154 exemplar

-            lupi                  19 exemplare

 

Pagina oficială a întreprinderii: http://iargara.silvicultura.md

Rapoartele financiare pot fi găsite: http://iargara.silvicultura.md/pageview.php?l=ro&idc=112