Prima pagină   »  Despre noi   »  Istoria

Istoria

   

Întreprinderea de Stat "Întreprinderea pentru Silvicultura Iargara" a fost infiintata in 1947 si este situata in partea de Sud - Vest a Republicii Moldova pe teritoriul raioanelor administrative: Leova, Cantemir și Basarabeasca, pe o intindere de la Nord la Sud 72 km, iar de la Vest la Est 63 km. Suprafata Î.S "Întreprinderea pentru silvicultură Iargara" conform evidenței cadastrale la data de 01.01.2013 este de 11966.7 ha, formata din 3 ocoale silvice.

-          ocolul silvic Leova - 6049.83 ha

-          ocolul silvic Baius - 4133.89 ha

-          ocolul silvic Basarabeasca - 1782.32 ha

Activitatea  întreprinderii este axata pe 3 direcții principale de activitate:

  • Silvicultura
  • Pepiniera cu gospodarire auxiliara
  • Prelucrarea lemnului

Silvicultura este activitatea de baza a întreprinderii, aceasta incluzind toate actiunile ce au ca scop ingrijire, paza, protecție, tratament, prosperare si valorificare a padurilor și teritoriilor adiacente.

Pepinieritul este activitatea necesara îndeplinirii fructuoase a principalei funcții a întreprinderii  silvice. Astfel producerea de material săditor, înclusiv decorativ este o prioritate, îndeplinirea careia este benefică din toate punctele de vedere.

A treia direcție de activitate este industrial  - auxiliară , (prelucrarea lemnului, colectarea plantelor medicinale și pomușoarelor) însa Întreprinderea de Stat "Întreprinderea pentru Silvicultura Iargara" face fața cererii pieței, cu succes în Republica Moldova cât și peste hotare exportând stâlpi și țăruși pentru viță de vie .

Întreprinderea de Stat "Întreprinderea pentru Silvicultura Iargara" activeaza cu 162 de angajați permanenti și 60 temporari avind ca scop principal paza și protecția padurilor, marirea suprafețelor acestora și valorificarea lor pentru prosperitatea societații.