<![CDATA[ ]]> http://iargara.silvicultura.md/ 16.07.2024 ro http://iargara.silvicultura.md/ Copyright (c) 2024 http://iargara.silvicultura.md/Regulamentul Consiliului de Administrație <![CDATA[Regulamentul Consiliului de Administrație // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=456&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Regulamentul-Consiliului-de-Administratie/ 29.02.2024 12:35 Ordin_nr_49_din_11.02.22_Cu_privire_la_aprobarea_Planului_de_integritate <![CDATA[Ordin_nr_49_din_11.02.22_Cu_privire_la_aprobarea_Planului_de_integritate // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=399&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr49din110222CuprivirelaaprobareaPlanuluideintegritate/ 17.03.2022 06:34 Ordin_nr._120_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etic_al_CA_si_CC <![CDATA[Ordin_nr._120_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etic_al_CA_si_CC // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=397&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr120din140421aprobareaCoduluideeticalCAsiCC/ 17.03.2022 06:33 Ordin_nr._121_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etica_si_conduita <![CDATA[Ordin_nr._121_din_14.04.21_aprobarea_Codului_de_etica_si_conduita // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=398&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr121din140421aprobareaCoduluideeticasiconduita/ 17.03.2022 06:33 Ordin_nr._116_din_14.04.21_aprobarea_regulamentului_si_componentei_Comisiei_de_Cenzori <![CDATA[Ordin_nr._116_din_14.04.21_aprobarea_regulamentului_si_componentei_Comisiei_de_Cenzori // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=394&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr116din140421aprobarearegulamentuluisicomponenteiComisieideCenzori/ 17.03.2022 06:32 Ordin_nr._117_din_14.04.21_Politici_antifrauda_anticoruptie <![CDATA[Ordin_nr._117_din_14.04.21_Politici_antifrauda_anticoruptie // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=395&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr117din140421Politiciantifraudaanticoruptie/ 17.03.2022 06:32 Ordin_nr._118_din_14.04.2021_masuri_antifrauda <![CDATA[Ordin_nr._118_din_14.04.2021_masuri_antifrauda // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=396&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr118din14042021masuriantifrauda/ 17.03.2022 06:32 Ordin_nr._110_din_06.04.21_aprobarea_Regulamentului_regimul_juridic_al_cadourilor <![CDATA[Ordin_nr._110_din_06.04.21_aprobarea_Regulamentului_regimul_juridic_al_cadourilor // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=393&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordinnr110din060421aprobareaRegulamentuluiregimuljuridicalcadourilor/ 17.03.2022 06:31 Ordin_125_din_16.04.21modificarea_componentei_comisiei_de_cenzori_202 <![CDATA[Ordin_125_din_16.04.21modificarea_componentei_comisiei_de_cenzori_202 // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=390&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ordin125din160421modificareacomponenteicomisieidecenzori202/ 17.03.2022 06:30 Ordin_Masuri_antifrauda <![CDATA[Ordin_Masuri_antifrauda // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=391&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/OrdinMasuriantifrauda/ 17.03.2022 06:30 ordin_nr._106_din_06.04.21_aprobarea_Regulament_evidenta_cazurilor_influetnta_necorespunzatoare_2021 <![CDATA[ordin_nr._106_din_06.04.21_aprobarea_Regulament_evidenta_cazurilor_influetnta_necorespunzatoare_2021 // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=392&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/ordinnr106din060421aprobareaRegulamentevidentacazurilorinfluetntanecorespunzatoare2021/ 17.03.2022 06:30 ord._108_din_06.04.21 <![CDATA[ord._108_din_06.04.21 // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=389&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/ord108din060421/ 17.03.2022 06:29 Ord.359_din_29.10.20_aprobarea_Plan_de_integritate <![CDATA[Ord.359_din_29.10.20_aprobarea_Plan_de_integritate // Ordine/Regulamente]]> http://iargara.silvicultura.md/libview.php?l=ro&idc=159&id=388&t=/Cadrul-institutional/OrdineRegulamente/Ord359din291020aprobareaPlandeintegritate/ 17.03.2022 06:24