Întreprinderea de Stat ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”
Anunț
06.02.2019

Aviz

cu privire la desfășurarea concursului de selectare a companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2018 a Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”

Denumirea beneficiarului: Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara”

Obiectul achiziției:Selectarea companiei pentru auditarea situației financiare pentru anul 2018

Termenul – limită de depunere a ofertelor: 30 zile de la data publicării avizului în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Condiții obligatorii:Deținerea confirmării Consiliului de supraveghere a activității de audit privind lipsa sancțiunelor, copia certificatului de înregistrare, oferta.

Ofertele  de participare la concurs trebuie să întrunească condițiile prevăzute în HG nr.875 din 22.12.2015.

Criteriul de atribuire este : Cel mai mic preț fără TVA

Oferta și documentele de calificare solicitate  vor fi întocmite clar, fără corectări, cu număr și data  de ieșire, cu semnatura persoanei responsabile și urmează să fie prezentate pe adresa rl. Leova or. Iargara str .Ștefan Vodă 180 Î.S ”Întreprinderea pentru silvicultură Iargara” et.2 anticamera.

 

Informații suplementare la tel.026364591, sau accesați pagina web http://iargara.silvicultura.md/

Anunt.pdf

Copyright © 2024 Toate Drepturile Rezervate.